جشن انتشار دبیان ۱۲

ویدیوهای جشن انتشار دبیان ۱۲ در تهران از این‌جا قابل دیدن است

بخش نخست ارائه‌ها

۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

بخش دوم ارائه‌ها

۱ ساعت و ۴۱ دقیقه

کارگاه امن‌سازی دبیان ۱۲

۳۰ دقیقه

کارگاه بسته‌بندی برنامه‌ها برای دبیان

۵۴ دقیقه